1. Algemene voorwaarden

U kunt na de proefles er voor kiezen vaste dagen in de maand op les te komen..

 

Maakt u geen gebruik van de Gelrepas, dan word je vaste dagen ingepland met een opzegtermijn van een maand. Dus de eerste van de volgende maand stoppen de lessen dan. Besteed u in 1 x het bedrag, dan sluit u een cursus jaar af. Bij zangles bij Cheyenne dient dit bedrag opgemaakt te worden, en kan het niet teruggestort worden.

– Het maandtarief dient uiterlijk de eerste van de betreffende maand overgemaakt te zijn op IBAN:

NL98 KNAB 0259 3204 63 t.a.v. Zangles bij Cheyenne

– Bij meer dan 2 maanden betalingsachterstand stoppen de lessen, waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.

Gelrepas

– Het bedrag wat op de pas staat kunt u inleveren voor zanglessen.

– Het maandtarief dient uiterlijk de eerste van de betreffende maand overgemaakt te zijn op IBAN:

NL98 KNAB 0259 3204 63 t.a.v. Zangles bij Cheyenne

– Bij meer dan 2 maanden betalingsachterstand stoppen de lessen, waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.

-U dienst een maand voor het volgende cursus jaar op te zeggen.

 

 

Afmelden

– Een ingeplande les kan tot 1 dag (24 uur) van tevoren worden afgezegd. Deze les wordt dan later ingehaald. Te laat afgezegde lessen worden in principe niet ingehaald en word 75% in rekening gebracht van de les.

– Bij ziekte of verzuim van de docent wordt de les altijd ingehaald.

– Bij tussentijds opzeggen van de lessen of plotselinge beeïndiging van de lessen door de leerling, blijven de aangegane verplichtingen bestaan. (M.u.v.: Langdurige ziekte (>1maand) van de leerling, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 maanden na aanvang van de ziekte); bij overlijden van de leerling.)

 

Huisregels/tips

* De lesstudio is geheel rookvrij. Zorg dus dat je niet in de rook zit voordat je de lesruimte binnengaat.

* Kom niet te vroeg binnenlopen. De leerling voor jou heeft ook recht op 30 of 45 minuten privé-les. Er is geen aparte wachtruimte binnen, dus als je te vroeg komt, bestaat de kans dat je buiten moet wachten. Probeer dus ’op tijd’ te komen. Wanneer jouw les begint mag je uiteraard de studio inkomen.

* Als ouder is het leuk om je kind te zien zingen. Voor sommige kinderen kan het echter belemmerend werken als vader of moeder erbij blijft. Overleg dus serieus met je kind wat hij/zij wil: alleen les, of met ouder.